Náplň programu tvoří vzdělávací hra ...

Děti prožívají dobrodružný příběh, kde se stávají členem jednoho z týmů hledajících tajemné bytosti - Podnikavé duchy. O nich legendy tvrdí, že ten, kdo získá jejich životní karty, získá řadu zvláštních schopností.

Pátrání ovšem nebude jednoduché. Ve vysokých horách, křivolakých uličkách měst, v historických archivech, pod hladinou moří ... Tam všude bude potřeba hledat stopy vedoucí k bytostem, které jsou opředeny pavučinou záhad a dávných tajemství.

 

duchové 

 

Zaměřená na "soft skills" ...

Vzdělávací program Lovci Podnikavých duchů se zaměřuje na posilování dovednosti z oblasti komunikace, asertivity, emoční inteligence, kreativity, týmové spolupráce a řady dalších, v profesním i osobním životě žádaných klíčových kompetencí, neboli "měkkých" dovedností.

Hlavním cílem programu je pak rozvoj kreativity a podnikavosti dětí, jejich aktivního postoje k životu a posilování touhy pohledání příležitostí pro uplatnění vlastních schopností.

 

Fungující třeba jako mimoškolní kroužek ...

Určený pro skupinky dětí ve věku od 9 let. Jedna lekce  trvá 90 minut a během školního roku děti absolvují 30 lekcí.

Děti vede lektor, tzv. Pán/Paní hry, který jim postupně odkrývá příběh hry a staví před ně různé překážky a modelové situace k vyřešení. Představuje pro děti rádce, pomocníka, ale také soupeře. Vždy podle role, kterou mu přisuzuje scénář hry popsaný v metodice programu, tzv. Almanachu Pána/Paní hry.

Při výuce se používá celá řada doprovodných pomůcek, které mají za úkol rozvíjet příběh a podpořit fantazii dětí. Za tímto účelem každý Pán/Paní hry využívá také připravené zvukové nahrávky, které pomáhají vykreslit atmosféru příběhu při hře.

 

   almanach s   pomůcky s   nahrávky s

   

A co všechno se děti naučí v prvním roce hry?

 

Lekce 1 - 8: Komun, duch komunikace, děti naučí

komun-C2-bar

  • správně podat ruku
  • používat otevřené a uzavřené otázky
  • zásady sebeprezentace
  • techniky verbální komunikace
  • uvědomit si neverbální služku své komunikace
  • aktivně naslouchat
  • dát do souladu verbální a neverbální složku komunikace

 

Lekce 9 – 16: Asertina, duch asertivity, dětem ukáže

asertina-G2-bar

  • rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním chováním
  • asertivní práva a povinnosti
  • jak poznat manipulaci a jak se jí bránit
  • techniku zaseknuté gramofonové desky a sertivní NE
  • jak se vypořádat s neoprávněnou a oprávněnou kritikou
  • jak přijímat a dávat pochvalu
  • výhody kompromisních řešení

 

Lekce 17 – 25: Ema, duch emoční inteligence, děti upozorní na

ema-F2-bar

  • projevy vlastních emocí
  • přenositelnost emocí
  • techniky zvládání hněvu a strachu
  • možnosti odhalování lži
  • trému a její zvládání
  • důležitost ventilování emocí
  • možné využití emocí jako zdroje inspirace

 

Lekce 26 – 30: Týma, duch týmové spolupráce, dětem vysvětlí

tyma-CH1-bar

  • výhody týmové spolupráce
  • pravidla pro práci v týmu
  • žebříčky hodnot
  • možnosti získání a využití motivace
  • podstatu týmových rolí
  • metodu SMART týmových i osobních cílů

  


 
>>CHCI NÁS ZAPOJIT DO PROGRAMU<<

 

Fotky z kroužku

krouzek1s krouzek2s krouzek3s
krouzek4s Krouzek 5s krouzek 6s

>>DALŠÍ FOTKY ...<<

Co se o nás říká?

Rozhodně beru kroužek jako přínosný nejen pro děti, ale i pro mě. Děti se posunuly hlavně v komunikaci a umí lépe spolupracovat. Přemýšlí nad následky svého jednání, více zvažují a diskutují o návrzích řešení a pak mají radost ze správného výsledku.

Mgr. Kateřina Kouřilová, ZŠ Gajdošova, Brno

>>DALŠÍ REFERENCE ...<<

Vítejte Pane/Paní hry!