Náplň programu tvorí vzdelávacia hra ...

Deti prežívajú dobrodružný príbeh, kde sa stávajú členom jedného z tímov hľadajúcich tajomné bytosti – Podnikavých duchov. O nich legendy tvrdia, že ten, kto získa ich životné karty, získa mnoho zvláštnych schopností.

Pátranie však nebude jednoduché. Vo vysokých horách, krivolakých uličkách miest, v historických archívoch, pod hladinou morí... Tam všade bude potrebné hľadať stopy vedúce k bytostiam, ktoré sú opradené pavučinou záhad a dávnych tajomstiev.

 

duchové 

 

Zameraná na „soft skills“ ...

Vzdelávací program Lovci Podnikavých duchov sa zameriava na posilňovanie zručnosti z oblasti komunikácie, asertivity, emočnej inteligencie, kreativity, tímovej spolupráce a mnoho ďalších , v profesijnom i osobnom živote žiadaných kľúčových kompetencií, čiže „mäkkých“ zručností.

Hlavným cieľom programu je potom rozvoj kreativity a podnikavosti detí, ich aktívneho postoja k životu a posilňovanie túžby po hľadaní príležitostí pre uplatnenie vlastných schopností.

 

Fungujúca trebárs ako mimoškolský krúžok ...

Určený pre skupinky detí vo veku od 9 rokov. Jedna lekcia trvá 90 minút a počas školského roka deti absolvujú 30 lekcií.

Deti vedie lektor, tzv. Pán / Pani hry, ktorý im postupne odkrýva príbeh hry a stavia pred nich rôzne prekážky a modelové situácie k vyriešeniu. Predstavuje pre deti radcu, pomocníka, ale aj súpera. Vždy podľa role, ktorú mu prisudzuje scenár hry popísaný v metodike programu, tzv. Almanachu Pána / Pani hry.

Pri výučbe sa používa celý rad sprievodných pomôcok, ktoré majú za úlohu rozvíjať príbeh a podporiť fantáziu detí. Za týmto účelom každý Pán / Pani hry využíva tiež pripravené zvukové nahrávky, ktoré pomáhajú vykresliť atmosféru príbehu pri hre.

 

   almanach s   pomůcky s   nahrávky s

   

A čo všetko sa deti naučia v prvom roku hry?

 

Lekcia 1 - 8: Komun, duch komunikácie, deti naučí

komun-C2-bar

 • správne podať ruku
 • používať otvorené a uzavreté otázky
 • zásady sebaprezentácie
 • techniky verbálnej komunikácie
 • uvedomiť si neverbálnu zložku svojej komunikácie
 • aktívne počúvať
 • dať do súladu verbálnu a neverbálnu zložku komunikácie

 

Lekcia 9 – 16: Asertina, duch asertivity, deťom ukáže

asertina-G2-bar

 • rozdiely medzi agresívnym, pasívnym a asertívnym správaním
 • asertívne práva a povinnosti
 • ako spoznať manipuláciu a ako sa jej brániť
 • techniku zaseknutej gramofónovej platne a asertívne NIE
 • ako sa vysporiadať s neoprávnenou a oprávnenou kritikou
 • ako prijímať a dávať pochvalu
 • výhody kompromisných riešení

 

Lekcia 17 – 25: Ema, duch emočnej inteligencie, deti upozorní na

ema-F2-bar

 • prejavy vlastných emócií
 • prenositeľnosť emócií
 • techniky zvládania hnevu a strachu
 • možnosti odhaľovania lži
 • trému a jej zvládanie
 • dôležitosť ventilovania emócií
 • možné využitie emócií ako zdroja inšpirácie

 

Lekcia 26 – 30: Týma, duch tímovej spolupráce, deťom vysvetlí

tyma-CH1-bar

 • výhody tímovej spolupráce
 • pravidlá pre prácu v tíme
 • rebríčky hodnôt
 • možnosti získania a využitia motivácie
 • podstatu tímových rolí
 • metodu SMART tímových i osobných cieľov

  


 
>>CHCEM DO PROGRAMU ZAPOJIŤ
NAŠU ŠKOLU<<

 

Fotky z krúžku

krouzek1s krouzek2s krouzek3s
krouzek4s Krouzek 5s krouzek 6s

 

>>DALŠÍ FOTKY ...<<

Čo sa o nás hovorí?

Rozhodně beru kroužek jako přínosný nejen pro děti, ale i pro mě. Děti se posunuly hlavně v komunikaci a umí lépe spolupracovat. Přemýšlí nad následky svého jednání, více zvažují a diskutují o návrzích řešení a pak mají radost ze správného výsledku.

Mgr. Kateřina Kouřilová, ZŠ Gajdošova, Brno

>>ĎALŠIE REFERENCIE ...<<

Vitajte Pán/Pani hry!